Mi az az "Energetikai tanúsítvány"?
Az "ET" egy igazoló okirat - mely az ingatlan energiafogyasztását határozza meg -  az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.
Az energiatanúsítvány az ingatlanok értékének meghatározó okirata.
...tovább

Milyen energetikai minősítési osztályok vannak?

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet jelenleg 10 kategóriát határoz meg (AA++-tól JJ-ig). 


Mi az az "Energetikai tanúsítvány"?
Az "ET" egy igazoló okirat - mely az ingatlan energiafogyasztását határozza meg -  az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.  

Az energiatanúsítvány az ingatlanok értékének meghatározó okirata.Mire jó?
Az Energetikai tanúsítvány információt ad az ingatlan energia felhasználásáról és ennek alapján a várható fenntartási költségeiről is, melyet ingatlan vásárlás vagy bérlet esetén jó tudni. Az ingatlan tulajdonosoknak érdeke, hogy minél jobb energetikai besorolású legyen az épülete, mert ezzel növelheti annak piaci értékét.  

Mikor kell elkészíttetni az energiapasszust? 
Szükséges az energiatanúsítás: az ingatlan adás-vételnél, illetve az 1 évnél hosszabb idejű bérbe adásnál.
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján:
2012. január 1-jétől kötelező:
  • minden új építésű ingatlanra
  • minden ingatlan eladásnál
  • 1 évet meghaladó bérbeadásnál (2012. június 1-től 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.)
  • 100 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
Nem kell energiatanúsítást készíttetni:
  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
  • hitéleti rendeltetésű épületre
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre
  • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
  • huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetekre
Meddig érvényes?
Az energiatanúsítvány érvényessége  a készítéstől számított 10 év.
Ha az épületen e 10 év alatt az energiafogyasztást befolyásoló felújítást hajtanak végre, pl.: nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés stb. - akkor érdemes új energiatanúsítványt készíttetni, s ezzel igazolni az energetikai minőség javulását.

Az energetikai tanúsítás célja 
...a tájékoztatás, és ezzel ingatlanok árának alakítása és a felújításra való ösztönzés.
- Az energiatanúsítás célja a tájékoztatás, melynek segítségével az adott épület energetikai minősége a követelményekkel és más épületekkel (rendeltetési egységekkel) összevethető.
Az épülettulajdonosok az ingatlan rossz épületszerkezeti, épületgépészeti megoldásainak kijavítására szakszerű megoldást kapnak. Célja, hogy  ösztönözzön a felújításokra és ezzel az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását elősegítse, mely szerint 2020-ig az épületek energia felhasználását 20%-kal csökkenti kell. Legyen egy olyan dokumentum minden épületre, mely közérthetően és egyszerűen egy betűjellel mutatja az épület energetikai minőségét.

A tanúsítás menete:
Az épület (lakás)  energetikai tanúsításának menete a megrendelés után a következő: 
1- Helyszíni szemle - felméréssel illetve a megrendelő részéről adott tervek alapján megtörténik:
 - Az épület geometriai adatainak meghatározása
 - Az épületszerkezetek azonosítása 
 - Az épületgépészeti rendszerek azonosítása
2- Ezek után történhet meg az energetikai számítás 
3- Az eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése.
4- A tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, illetve a díj kifizetése 
5- A tanúsítvány elektronikus alapon elküldése az OÉNY központi adatbázisába, saját példány archiválása.

Szükséges dokumentumok:
Milyen dokumentumok kellenek az energia tanúsítvány kiállításához?
Szükség lesz a tanúsítandó ingatlan méretezett rajzaira, valamint lakás  esetén az egész épület alaprajzi méretére vonatkozó adatokra. Ha a tulajdonos nem rendelkezik rajzzal, akkor el kell végezni az ingatlan műszaki felmérését is.

Kapcsolat

Steiner Ágota
+36 30 3515834
s.kft.info@gmail.com
7629 Pécs, Kígyó u. 22.